ตลาดวโรรส (กาดหลวง)

ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่ มักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ จำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป และชาชนิดต่างๆ ใกล้กับตลาดวโรรสยังมีตลาดต้นลำไยซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้สดของเชียงใหม่ เช่น กุหลาบ คาร์เนชั่น ลิลลี่

ในอดีตตลาดวโรรส เป็นที่ตั้งของข่วงเมรุ หรือที่ปลงพระศพ และเป็นที่เก็บพระอัฐิของเจ้าเชียงใหม่ทั้งหลาย แต่หลังจากที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จกลับมาเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพระราชดำริให้ย้ายพระอัฐิไปบรรจุไว้ที่วัดสวนดอก และได้รวบรวมเงินส่วนพระองค์และเงินจากเจ้าอินทวโรรสฯ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น มาลงทุนสร้างตลาดขึ้นในบริเวณข่วงเมรุนั้นและได้พระราชทานชื่อว่า "ตลาดวโรรส" ตามพระนามของเจ้าอินทวโรรส ชาวบ้านมักเรียกกันในชื่อว่า "กาดหลวง" (ซึ่งอาจจะหมายความว่า ตลาดใหญ่หรือว่าตลาดของเจ้าหลวงก็ได้) หลังจากนั้นได้มีการออกแบบตลาดวโรรสขึ้นมาใหม่ ให้เป็นตลาดเต็มรูปแบบและมีความทันสมัย ซึ่งผู้ออกแบบตลาดวโรรส ได้แก่ ศ. อัน นิมมานเหมินท์ โดยได้ศึกษาดูงานจากตลาดต่างประเทศ ทั้งที่มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง จากนั้นได้สร้างตลาดให้เป็นตลาดแนวสูงเพื่อการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าสูงสุด ตรงกลางโปร่งโล่งและมีโครงหลังคาแบบฟันเลื่อยเพื่อให้รับแสงสว่างธรรมชาติได้เต็มที่ พร้อมกับมีการระบายอากาศให้ถ่ายเทตลอดเวลา ซึ่งในสมัยนั้นตลาดวโรรสนับเป็นตลาดที่สวยงามและทันสมัยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ซึ่งตัวตลาดวโรรสใหม่นี้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515 และได้เป็นที่จับจ่ายใช้สอยของประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูลที่อยู่/ติดต่อ

ต.ช้างม่อย อ.เมือง
โทรศัพท์: ไม่ระบุ

กิจกรรมท่องเที่ยว/สิ่งที่น่าสนใจ

แหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่ มักจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ จำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป และชาชนิดต่างๆ ใกล้กับตลาดวโรรสยังมีตลาดต้นลำไยซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้สดของเชียงใหม่ เช่น กุหลาบ คาร์เนชั่น ลิลลี่

การเดินทาง

ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง