ทะเลสาบดอยเต่า

ทะเลสาบดอยเต่า ตั้งอยู่ในเขต อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล ใช้ในการเกษตรกรรม การประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการล่องแพโดยมีฤดูกาลท่องเที่ยวประมาณช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน

สนใจติดต่อแพลูกแม่ปิง โทร. 081-993-4162 หรือติดต่อโดยตรงที่แพ และเรือนำเที่ยวระหว่างดอยเต่า-เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก เรือเอเดลไวส์ปริ้นเซส โทร. 0 2931 2810-4 เรือเพชรสุวรรณ โทร. 0 5346 9069 หรือบริษัทท่องนที จำกัด โทร. 0 2457 6873-4

ข้อมูลที่อยู่/ติดต่อ

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์: 081-993-4162, 0 2931 2810-4, 0 5346 9069, 0 2457 6873-4

กิจกรรมท่องเที่ยว/สิ่งที่น่าสนใจ

บริการแพที่พัก เรือนแพ (ขนาดใหญ่สำหรับ 40-50 คน และขนาดเล็กสำหรับ 15-20คน) ร้านอาหาร และเรือสำหรับนําเที่ยวชมทัศนียภาพในทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพล และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น น้ำตกอุ่มแป๋ ผาวิ่งชู้ พระธาตุดอยเกิ้ง เป็นต้น โดยสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยทางเรือเท่านั้น ระหว่างทางสามารถเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากเปลือกโลกในภาคเหนือยก ตัวเป็นตะพักน้ำตามยอดเขาต่างๆ ลักษณะของตะพักน้ำคือน้ำจากยอดเขาซึ่งไหลกัดเซาะหิน ดิน ลงสู่เบื้องล่างนานนับร้อยล้านปี จึงเกิดเป็นผาสูงมีเหลี่ยมมุมเป็นแท่ง ดังเช่น ผาวิ่งชู้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรือนําเที่ยวจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก มายังอ่างเก็บน้ำดอยเต่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำว่าจะมากพอที่จะเดินเรือได้ หรือไม่

การเดินทาง

การเดินทางไปทะเลสาบดอยเต่า จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฮอด (ทางหลวง 108) ไปยัง อ.ฮอด ระยะทางประมาณ 90 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง 1103 ไปยังทะเลสาบดอยเต่าประมาณ 35 กิโลเมตร