บ้านขุนกลาง

บ้านขุนกลาง อยู่ใน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 800-1,500 เมตร อุณหภูมิสูงสุด 32 oC อุณหภูมิต่ำสุด 4 oC อุณหภูมิเฉลี่ย 21 oC

บ้านขุนกลาง เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์เชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี และมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากชุมชนมีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยว การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อีกทั้งยังมีการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5393-9658-93

ข้อมูลที่อยู่/ติดต่อ

1 กม. ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม. 31
โทรศัพท์: 0-5393-9658-93

กิจกรรมท่องเที่ยว/สิ่งที่น่าสนใจ

มีการแบ่งเขตพื้นที่สงวน พื้นที่นันทนาการและพื้นที่พักอาศัย การกำหนดช่วงเวลาในการเข้าพื้นที่ที่เหมาะสมตามช่วงเวลาของวันและฤดูกาล การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว ให้พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ สถานีวิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์ สวนหลวงสิริภูมิ น้ำตกสิริภูมิ และตลาดม้ง สำหรับที่พักจะเป็นแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชน เช่น การทำนาแบบขั้นบันได และชมแปลงปลูกดอกไม้ และไม้เมืองหนาว เป็นต้น

การเดินทาง

การเดินทางไปบ้านขุนกลางจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่-ฮอด (ทางหลวง 108) จนถึงทางแยกขึ้นดอยอินทนนท์ (กม. 57) ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปตามถนนสายจอมทอง-อินทนนท์ (ทางหลวง 1009) จนถึงทางแยกไปบ้านขุนกลาง (1 กม. ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม. 31) ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง 1248 จนถึงบ้านขุนกลาง รวมระยะทางประมาณ 90 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที